PALMED anunță demararea proiectului Competențe digitale pentru angajați – suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină (TELEmed)

589
PALMED anunță demararea proiectului Competențe digitale pentru angajați - suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină (TELEmed)

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED, în calitate de solicitant, alături de Asociația PARTENER – GIDL și SC Stabris SRL, în calitate de parteneri, anunță demararea proiectului Competențe digitale pentru angajați – suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină (TELEmed), ca parte din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED, în calitate de solicitant, alături de Asociația PARTENER – GIDL și SC Stabris SRL, în calitate de parteneri, anunță demararea proiectului Competențe digitale pentru angajați – suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină (TELEmed), ca parte din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Obiectivul general al proiectului contribuie la obiectivul specific al POCU și al apelului prin creșterea cu 305 a numărului de angajați din IMM-urile din sănătate care și-au îmbunătățit nivelul de cunoștințe și competențe digitale, pentru a susține adaptarea și dezvoltarea activităților firmei la telemedicină, industrie 4.0 și domenii de specializare inteligentă.

Obiectivul principal al proiectului vizează îmbunătățirea adaptabilității IMM-urilor din sectorul sănătății din regiunea Nord-Est la schimbările actuale și viitoare ale pieței, prin dezvoltarea competențelor digitale de bază și avansate ale angajaților. „Cu acest scop, am demarat identificarea și selectarea a 305 angajați din 35 IMM-uri cu activitate în sectorul sănătății, respectiv, spitale, clinici, cabinete, laboratoare etc., care au sediul social sau puncte de lucru în regiunea Nord-Est, în vederea dezvoltării activităților firmei la telemedicină, industrie 4.0 și domenii de specializare inteligentă, după cum anunță și obiectivul general al proiectului”, afirmă Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de creșterea gradului de conștientizare a 35 angajatori din IMM-uri din sănătate din regiunea Nord-Est, pentru încurajarea participării angajaților la formare continuă; îmbunătățirea și certificarea nivelului de competențe digitale pentru 305 angajați din IMM-uri cu activitate în sectorul sănătății din regiunea Nord-Est prin programe de formare online inovative, precum și sprijinirea a zece IMM-uri cu activitate în sectorul sănătății din regiunea Nord-Est în adaptarea și dezvoltarea la domeniile de specializare inteligentă, prin elaborarea și introducerea de programe de învățare la locul de muncă.

Durata proiectului este de 16 luni, timp în care ne propunem să obținem și efecte pe termen lung, deoarece proiectul este susținut și are la bază metode inovative și profesioniste de analiză și evaluare a activităților și sarcinilor de la locul de muncă (ingineria de formare), anticiparea evoluțiilor activităților întreprinderii în viitor și măsurarea ecartului, dar și a necesarului de competențe față de cel actual, și construcția programelor de formare pornind de la nevoile întreprinderii și cu obiectiv de a crește adaptabilitatea și performanța forței de muncă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți. Mai multe detalii aici.